28 خرداد 1394 خواندن 934 دفعه
پروژه لوله گزاری و آب رسانی به باغات روستای عالیسر به بهره برداری رسید. ادامه مطلب...
20 مرداد 1393 خواندن 819 دفعه
آتش مراتع عالیسر مهار شد. ادامه مطلب...
16 شهریور 1391 خواندن 1108 دفعه
پروژه برق رسانی روستای عالی طالقان افتتاح شد. ادامه مطلب...

پیش‌بینی آب و هوا