28 خرداد 1394 خواندن 1068 دفعه
پروژه لوله گزاری و آب رسانی به باغات روستای عالیسر به بهره برداری رسید. ادامه مطلب...
20 مرداد 1393 خواندن 931 دفعه
آتش مراتع عالیسر مهار شد. ادامه مطلب...
16 شهریور 1391 خواندن 1285 دفعه
پروژه برق رسانی روستای عالی طالقان افتتاح شد. ادامه مطلب...

پیش‌بینی آب و هوا