10 بهمن 1395 خوانده شده 441 بار
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای طالقان، شهید لطیفی و شهید حکمت شعار و شهید رشیدی از تاریخ 11 بهمن ماه آغاز می شود. بیشتر...

پیش‌بینی آب و هوا